Andre undervisningstilbud

Andre undervisningstilbud på Menighedsfakultetet

Teologi- eller religionsvidenskabsstuderende.

Menighedsfakultetet tilbyder efter behov undervisning, som er relevant for teologi- eller religionsvidenskabsstuderende på Aarhus Universitet. Henvend dig gerne med ønsker om alternative studieudbud til studiekoordinatoren på bkh@teologi.dk

Andre tilbud

Menighedsfakultetet arrangerer hvert semester en række foredrag, kurser, seminarer, forelæsninger og temadage, som har almen interesse, og som alle er meget velkomne til at deltage i. De berører typisk emner inden for kirke og mission og eksistentielle problemstillinger.

Se læseplanen HER

Fra Teolkursus 2019

Undervisningstilbud

Du finder semesterets undervisningstilbud i læseplanen HER