BA-uddannelse

Bachelor i teologi og mission ved FIUC-Aarhus

Du kan tage en teologisk bachelorgrad i Aarhus ved den norske akkrediterede uddannelsesinstitution Fjellhaug Internasjonale Høgskole / Fjellhaug International University College, som i 2019 oprettede en afdeling (FIUC-Aarhus) i Menighedsfakultetets lokaler, hvor lærerne på Menighedsfakultetet er ansat af Fjellhaug Internasjonale Høgskole til at undervise.

Nedenstående gælder for de nuværende studerende. Vi optager nye studerende igen sommeren 2025. Der vil komme ændringer frem mod næste optag. Hvis du overvejer at begynde at studere hos os, kan du læse mere på vores hjemmeside for kommende studerende HER.

3-årig bacheloruddannelse og mulighed for 1-årig tillægspakke

Den norske bachelor i teologi og mission er en 3-årig uddannelse. Uddannelsen tages som fuldtidsstudier over 3 år med 60 ECTS-point om året. Desuden tilbyder FIUC-Aarhus en 1-årig tillægspakke med en række fag, således at du har mulighed for samlet at få en 4-årig teologisk uddannelse, der i omfang svarer til en dansk bacheloruddannelse i teologi. Efter færdiggørelsen af de 4 års studier har du mulighed for at søge om optag på teologiuddannelserne ved de danske universiteter og dermed ende med at få en dansk kandidatgrad i teologi. Ønsker du at blive præst i Den Danske Folkekirke, har du derefter mulighed for at søge ind på pastoralseminariet.

Det er også muligt at tage den 3-årige bacheloruddannelse uden at tage den 1-årige tillægspakke og så eksempelvis søge job inden for kirke og mission på baggrund af sin 3-årige bacheloruddannelse eller søge ind på en norsk master i teologi eller beslægtede masteruddannelser.

For de studerende, som begyndte i sommeren 2023, gælder en fornyet studieordning. Du kan læse alt om denne studieordning inklusiv beskrivelser af de enkelte fag, pensum og eksamener i studieplanen lidt længere nede på denne side. Her kan du også på s. 11 se en oversigt over studieforløbet.

 

Fag på Aarhus Universitet

Sommeren 2023 anbefales nye studerende ved FIUC-Aarhus samtidig at søge ind på bacheloruddannelsen i teologi på Aarhus Universitet. Som studerende får du derved de fordele, der følger med en dansk universitetsindskrivning. Først og fremmest sikkerhed for at kunne komme videre på kandidatuddannelsen uden forsinkelse og dermed kunne blive teologisk kandidat på 6 år. Desuden vil du som studerende ved Aarhus Universitet også have ret til at søge SU.

Du vil i løbet af bacheloruddannelsen tage en lang række centrale teologiske fag ved FIUC-Aarhus og læse sprogfagene og to andre fag på universitetet samt indlevere din afsluttende bacheloropgave dér. Teologistuderende ved Aarhus Universitet har mulighed for at tage kurser ved andre uddannelsesinstitutioner og søge om forhåndsgodkendelse af merit. Aarhus Universitet foretager en individuel faglig vurdering af de forløb og fag, der tages. Undervejs søger du forhåndsmerit for fag, du tager ved FIUC-Aarhus, på Aarhus Universitet, og ligeledes søger du merit for fag, du tager ved Aarhus Universitet, på FIUC-Aarhus. Derved vil du efter fire år ende ud med både en norsk og en dansk bachelorgrad i teologi. Du kan se en samlet oversigt over studieforløbet på henholdsvis FIUC-Aarhus og Aarhus Universitet i boksen herunder:

Studieforløb for FIUC og Aarhus Universitet

Fag, der følges på FIUC-Aarhus, er markeret med lyseblå baggrund og fag, der følges på Aarhus Universitet, er markeret med mørkeblå baggrund.

 

Studieplanen

Læs om fag, pensum, eksamen samt hvad studiet kvalificerer til i Studieplanen (på norsk):

Studieplanen for foråret 2024 findes HER

Studiehåndbogen

Læs om praktiske forhold og vigtige datoer samt brug af Studentweb og Canvas i Studiehåndbogen HER

21-årgangens studieforløb

For årgangen, der begyndte i sommeren 2021, gælder en tidligere studieordning. En oversigt over 21-årgangens studieforløb kan ses her nedenfor.

Du kan se en oversigt over forløbet for de tre år her:

Du kan se en oversigt over fagene på tillægsåret her:

Semesterets fag og skema

Foråret 2024

Fagene ved FIUC-Aarhus i foråret 2024 er følgende:

 • BTM1505 Homiletik
 • BTM2008 Dogmatik med kildetekster
 • BTM2005 Romerbrevet og Paulinsk teologi
 • EX1004 Examen facultatum
 • LAT2501 Fordybelse i latin

De fulde beskrivelser af de enkelte fag kan ses i studieplanen (se ovenfor) og korte beskrivelser kan også ses i læseplanen HER

Nedenstående skemaer er de generelle undervisningstidspunkter for semesteret. Hold øje med de enkelte fags rum i Canvas for eventuelle ændringer for de enkelte uger.

Samlet skema findes HER

Skema for 2021-årgangen findes HER

Skema for 2023-årgangen findes HER

Ansøgning og optagelse

Se mere HER

Brug din uddannelse

Bachelorgraden giver adgang til videre studier ved universiteter i Danmark og i udlandet. Dog betyder den politisk vedtagne dimensioneringspolitik, at der i øjeblikket er et begrænset antal pladser på bl.a. kandidatuddannelserne i teologi ved de danske universiteter – se mere om dimensionering og forskellige uddannelsesveje på siden HER. Bacheloruddannelsen kan også kombineres med andre uddannelser indenfor fx IT, kommunikation, religionsvidenskab, sprog osv.

Bachelorgraden i teologi og mission kvalificerer dig til en række arbejdsopgaver, hvor formidling står centralt.

 • Præst (efter videre universitetsstudier og pastoralseminariet)
 • Missionær
 • Menighedsmedarbejder
 • Arbejde i kristne organisationer og kirkesamfund
 • Børne- og ungdomsmedarbejder
 • Tværkulturelt arbejde
 • Kirke- og kulturmedarbejder
 • Og meget andet

Uddannelsens internationale udblik åbner for gode jobmuligheder også i udlandet.

Læseplads og økonomi

Det er muligt at få en læseplads – ansøgningsskemaet kan hentes i administrationen (nye bachelorstuderende vil få det udleveret en af de første dage efter studiestart).

Bacheloruddannelsen er gratis.

Uddannelsen er ikke SU-godkendt i Danmark. Se beskrivelse af den nye model øverst på denne side, inklusiv den side, der linkes til. Studerende på bacheloruddannelsen i teologi ved Aarhus Universitet har mulighed for at søge SU efter gældende regler.

I særlige tilfælde kan man søge om stipendier fra Menighedsfakultetet. Se nærmere HER.

Fjellhaug International University College

Uddannelsen udbydes af Fjellhaug International University College og er akkrediteret af NOKUT, det norske statslige akkrediteringsorgan.