Center for Praktisk Teologi og Religionspædagogik

Center for Praktisk Teologi og Religionspædagogik (CPTR)

I 2022 oprettede MF et nyt center for praktisk teologi og religionspædagogik. Centerets opgave er formidle inspiration og viden om praktisk teologi og religionspædagogik til kirkelige organisationer, menigheder samt uddannelses- og kulturinstitutioner. Centeret er tænkt som et udadrettet forskningsmiljø, hvor vi ønsker at styrke formidlingen af og oplæringen i kristen tro og liv ved at løfte problemstillingerne op og behandle dem på et fagligt niveau. Vi arbejder løbende med at udvikle nye tiltag.

Med oprettelsen af centeret tager vi et vigtigt nyt skridt i retning af at styrke den praktiske side af vores arbejde og skaber samtidig bedre rammer at indgå samarbejde med andre organisationer som har interesse for samme område. Der er bl.a. oprettet et religionspædagogisk konsortium i relation til centeret, hvor beslægtede organisationer med interesse for religionspædagogik inviteres til at være med i et arbejdsfællesskab, omkring religionspædagogiske tiltag.Du kan læse mere om baggrunden for centerets oprettelse i martsnummeret af MF-bladet (2022), som kan ses HER (s. 4-7+12).

Aktiviteter

Efteruddannelse

I foråret 2024 udbyder Center for Praktisk Teologi og Religionspædagogik faget Menneskesyn, dannelse og formidling. Dette kursus fokuserer dels på, hvad troens menneskesyn er, og dels, hvordan det former kristen dannelse, oplæring og formidling. Det henvender sig til alle, som er optaget af disse spørgsmål. Underviserne er Carsten Hjorth Pedersen og Peter Søes. Se mere på siden HER

Foredrag og undervisning

Centerleder Kurt E. Larsen, Michael M. Thunbo samt andre undervisere med relation til Menighedsfakultetet tilbyder at komme rundt i landet og holde foredrag og undervisning om emner med praktisk teologisk og religionspædagogisk vinkel. Se foredragskataloget HER

Talertræning

Center for Praktisk Teologi og Religionspædagogik giver unge undervisere og forkyndere mulighed for faglig- og formidlingsmæssig sparring. Kontakt Michael M. Thunbo for mere information.

Medarbejdere

Centerleder: Professor Kurt E. Larsen

Akademisk medarbejder: Ph.d.-studerende Michael M. Thunbo

Undervisningslektor: Cand.theol. Oline Bøndergaard Kobbersmed

Michael og Oline fortæller hvem de er og hvilken opgave de har på CPTR i MF-bladets septembernummer (2023), som du finder HER

Ressourcer

CPTR TILBYDER FOREDRAG RUNDT OM I LANDET

Centerleder Kurt E. Larsen, Michael M. Thunbo samt andre undervisere ved Menighedsfakultetet tilbyder at komme rundt i landet og holde foredrag om emner med en praktisk teologisk eller en religionspædagogisk vinkel. Se i foredragskataloget HER hvilke foredrag CPTR tilbyder i 2023.

FRI ADGANG TIL LYDOPTAGELSER AF FOREDRAG

Menighedsfakultetets lydbibliotek rummer optagelser fra mange foredrag holdt på Menighedsfakultetet, heraf nogle med religionspædagogiske og praktisk teologiske emner. Disse kan frit aflyttes af enhver interesseret. Du finder en oversigt over

religionspædagogiske lydoptagelser HER

og over praktisk teologiske lydoptagelser HER

LITTERATUR

På Menighedsfakultetets bibliotek kan man finde relevant litteratur om både religionspædagogik og om praktisk teologi. Bøgerne kan læses på biblioteket, men ikke hjemtages. Se emneoversigter her:

Religionspædagogik

Praktisk teologi

Støt

Menighedsfakultetet eksisterer i kraft af frivillige gaver. Hvis du vil støtte den del af vores arbejde, som Center for Praktisk Teologi og Religionspædagogik udfører, kan du give en målrettet gave ved at klikke HER