Netstudier

Netstuderende ved FIUC-Aarhus

I 2019 oprettede den norske akkrediterede uddannelsesinstitution Fjellhaug Internasjonale Høgskole / Fjellhaug International University College en afdeling i Aarhus (FIUC-Aarhus) i Menighedsfakultetets lokaler, hvor lærerne på Menighedsfakultetet er ansat af Fjellhaug Internasjonale Høgskole til at undervise. Fra efteråret 2021 er det muligt at tage visse enkeltfag på bachelorniveau som netstuderende ved FIUC-Aarhus, hvor man hjemmefra følger undervisningen via video-filer, laver opgaver og sparrer med underviseren. Både undervisningen og eksamen sker online.

Se nærmere om netstudie-fagene i fagkataloget HER (bemærk: ikke alle fag kan tages i Aarhus)

De fag, der kan tages i Aarhus, er følgende:

Foråret 2024 (undervisning starter i begyndelsen af januar)

EX1004N Examen facultatum (10 ECTS)

Faget behandler tre discipliner, nemlig videnskabsteori (ca. 25%), hermeneutik (ca. 25 %) og religionsfilosofi (ca. 50%). De behandles hver for sig, men samtidig med fokus på hvor tæt forbundne de er i bl.a. spørgsmål om sandhedsforståelse, tekstteori og forståelseslære. Inden for religionsfilosofien lægges særligt vægt på troen og gudslæren i forhold til filosofi, religionskritik og sekularisering.

Underviser: Peter Søes

Du kan læse den fulde fagbeskrivelse HER

 

BTM2005N Romerbrevet og paulinsk teologi (10 ECTS)

Faget præsenterer forskellige videnskabelige metoder med relevans for studiet af Romerbrevet. Teksterne studeres på grundlag af den græske tekst og tolkes i lyset af den historiske kontekst. Eksegesen sætter fokus på centrale bibelteologiske temaer fra Romerbrevet, som også ses i lyset af, hvordan de samme temaer udfoldes i andre Paulusbreve. Det hele drøftes i lys af debatten om forskellige Paulusperspektiver. Deltagelse i faget forudsætter, at man har taget fagene GRE1002 og GRE1003 (20 ECTS nytestamentlig græsk) i forvejen. Hvis du har taget 20 ECTS nytestamentlig græsk på et andet uddannelsessted, har du mulighed for at søge om godkendelse af dette – kontakt da bkh@teologi.dk så tidligt som muligt (og senest når du søger om optagelse på netstudier), så du kan nå at få behandlet din ansøgning og blive tilmeldt faget.

Underviser: Klaus Vibe

Du kan læse den fulde fagbeskrivelse HER

 

Efteråret 2024 (undervisning starter i midten af august)

EX1001N Examen philosophicum (10 ECTS)

Faget giver en grundlæggende indføring i filosofi- og videnskabshistorien og almen etik. Der lægges vægt på indsigt og forståelse for sammenhængen mellem erkendelsesteori, virkelighedsteori og filosofisk helhedsanskuelse hos centrale filosoffer fra antikken frem til i dag. Der gives også en indføring i grundlæggende etiske teorier, og hvordan disse er begrundet hos centrale filosofer. Gennem studiet af forskellige etiske teorier skal de studerende få øvelse i at se sammenhængene mellem etisk grundlagsteori, problemløsning og begrundelse. Faget vil også give en indføring i forskningsetiske problemstillinger og videnskabsetik.

Underviser: Jeppe Bach Nikolajsen

Du kan læse den fulde fagbeskrivelse HER

 

BTM2506N Luther og reformationen m/kildetekster (10 ECTS)

Faget giver en indføring i Martin Luthers liv og hans betydning for reformationen i Tyskland. Luthers liv og virke vil blive skildret i lyset af senmiddelalderens teologiske tænkning. Luthers teologi vil blive fremstillet med udgangspunkt både i kildetekster og sekundærlitteratur. Også de samtidige reformationsbevægelser vil blive præsenteret, såsom reformationen i Schweiz og i England og den anabaptistiske reformationsbevægelse. Faget vil også give en kort indføring i, hvordan disse forskellige reformationsbevægelser spredte sig videre i Europa i 1500-tallet. Også den romersk-katolske kirkes reformprocesser vil kort blive præsenteret

Undervisere: Kurt E. Larsen og Peter Søes

Du kan læse den fulde fagbeskrivelse HER

 

BTM2508N Fordybelse i frelseslæren (10 ECTS)

Faget giver en indføring i teologisk antropologi, soteriologi og eskatologi i fortid og nutid, samt i nyere teologiske debatter på baggrund af dogmatiske kildetekster, lærebogsmateriale, faglige artikler og økumeniske dokumenter. Indføringen skal hjælpe de studerende til selvstændig og begrundet stillingtagen i aktuelle teologiske og økumeniske spørgsmål.

Underviser: Peter Søes

Du kan læse den fulde fagbeskrivelse HER

Fjellhaug International University College

Uddannelsen udbydes af Fjellhaug International University College og er akkrediteret af NOKUT, det norske statslige akkrediteringsorgan.

Priser

Netstudier er betalingskurser. Nedenstående priser gælder fra og med efterårssemesteret 2021:

10 ECTS-point: 1.800 DKK

Ansøgning og optagelse

Optagelseskravene er de samme som for bacheloruddannelsen. Læs mere om optagelse og ansøgning HER

Praktisk

Du kan søge om læseplads på Menighedsfakultetet, hvor uddannelsen foregår – ansøgningsskema til læseplads kan hentes i administrationen. Der kan ikke opnås SU eller stipendier til netstuderende ved FIUC-Aarhus.