Netstudier

Netstuderende ved FIUC-Aarhus

I 2019 oprettede den norske akkrediterede uddannelsesinstitution Fjellhaug Internasjonale Høgskole / Fjellhaug International University College en afdeling i Aarhus (FIUC-Aarhus) i Menighedsfakultetets lokaler, hvor lærerne på Menighedsfakultetet er ansat af Fjellhaug Internasjonale Høgskole til at undervise. Fra efteråret 2021 er det muligt at tage visse enkeltfag på bachelorniveau som netstuderende ved FIUC-Aarhus, hvor man hjemmefra følger undervisningen via video-filer, laver opgaver og sparrer med underviseren. Både undervisningen og eksamen sker online.

Se nærmere om netstudie-fagene i fagkataloget HER (bemærk: ikke alle fag kan tages i Aarhus)

Er du på §1a-ordningen se HER

De fag, der kan tages i Aarhus, er følgende:

Efteråret 2023 (undervisning starter i midten af august)

BTM1001N Indføring i Bibelen (10 ECTS)

I dette fag får du en grundlæggende indføring i Bibelen, med vægt på tekstgenrer, skriftgrupper og de forskellige bibelske bøgers tilblivelse, opbygning og indhold. Der gives også en indføring i Det Gamle Testamentes og Det Nye Testamentes tekst- og kanonhistorie. Desuden vil du få en grundlæggende indføring i geografiske forhold og centrale historiske epoker og begivenheder i Mellemøsten og Israel på gammeltestamentlig tid. Det samme gælder for nytestamentlig tid, med vægt på indføring i Det Nye Testamentes tidshistorie og kulturelle og religiøse forhold.

Undervisere: Klaus Vibe og Morten Hørning Jensen

Du kan læse den fulde fagbeskrivelse HER

 

EX1004N Examen facultatum (10 ECTS)

Faget behandler tre discipliner, nemlig videnskabsteori (ca. 25%), hermeneutik (ca. 25 %) og religionsfilosofi (ca. 50%). De behandles hver for sig, men samtidig med fokus på hvor tæt forbundne de er i bl.a. spørgsmål om sandhedsforståelse, tekstteori og forståelseslære. Inden for religionsfilosofien lægges særligt vægt på troen og gudslæren i forhold til filosofi, religionskritik og sekularisering.

Underviser: Jeppe Bach Nikolajsen

Du kan læse den fulde fagbeskrivelse HER

 

Foråret 2024 (undervisning starter i begyndelsen af januar)

EX1004N Examen facultatum (10 ECTS)

Faget behandler tre discipliner, nemlig videnskabsteori (ca. 25%), hermeneutik (ca. 25 %) og religionsfilosofi (ca. 50%). De behandles hver for sig, men samtidig med fokus på hvor tæt forbundne de er i bl.a. spørgsmål om sandhedsforståelse, tekstteori og forståelseslære. Inden for religionsfilosofien lægges særligt vægt på troen og gudslæren i forhold til filosofi, religionskritik og sekularisering.

Underviser: Peter Søes

Du kan læse den fulde fagbeskrivelse HER

 

BTM2005N Romerbrevet og paulinsk teologi (10 ECTS)

Faget præsenterer forskellige videnskabelige metoder med relevans for studiet af Romerbrevet. Teksterne studeres på grundlag af den græske tekst og tolkes i lyset af den historiske kontekst. Eksegesen sætter fokus på centrale bibelteologiske temaer fra Romerbrevet, som også ses i lyset af, hvordan de samme temaer udfoldes i andre Paulusbreve. Det hele drøftes i lys af debatten om forskellige Paulusperspektiver. Deltagelse i faget forudsætter, at man har taget fagene GRE1002 og GRE1003 (20 ECTS nytestamentlig græsk) i forvejen. Hvis du har taget 20 ECTS nytestamentlig græsk på et andet uddannelsessted, har du mulighed for at søge om godkendelse af dette – kontakt da bkh@teologi.dk så tidligt som muligt (og senest når du søger om optagelse på netstudier), så du kan nå at få behandlet din ansøgning og blive tilmeldt faget.

Underviser: Klaus Vibe

Du kan læse den fulde fagbeskrivelse HER

Fjellhaug International University College

Uddannelsen udbydes af Fjellhaug International University College og er akkrediteret af NOKUT, det norske statslige akkrediteringsorgan.

Priser

Netstudier er betalingskurser. Nedenstående priser gælder fra og med efterårssemesteret 2021:

10 ECTS-point: 1.800 DKK

Ansøgning og optagelse

Optagelseskravene er de samme som for bacheloruddannelsen. Læs mere om optagelse og ansøgning HER

Praktisk

Du kan søge om læseplads på Menighedsfakultetet, hvor uddannelsen foregår – ansøgningsskema til læseplads kan hentes i administrationen. Der kan ikke opnås SU eller stipendier til netstuderende ved FIUC-Aarhus.