Studerende

Studerende på Menighedsfakultetet

Alle med interesse for teologi, kirke eller kristendom er velkomne på Menighedsfakultetet.

I samarbejde med Fjellhaug International University College tilbyder vi en bacheloruddannelse i teologi samt netstudier og efter behov supplerende undervisning for teologi- og religionsvidenskabsstuderende ved Aarhus Universitet. Vi optager nye studerende på bacheloruddannelsen hvert andet år (ulige år).

Læs mere om bacheloruddannelsen HER

Læseplan

Se aktuel læseplan her HER

Studievejledning

Nuværende studerende

Vi tilbyder vejledning om de studiemæssige forhold. Du kan altid henvende dig, hvis du har spørgsmål til studiet eller har problemer med at overskue det.

For studerende ved FIUC-Aarhus fungerer studiekoordinatoren som studievejleder.

 

Kommende studerende

Hvis du overvejer at læse teologi ved FIUC-Aarhus og er interesseret i at vide mere om uddannelsen eller ønsker en rundvisning på stedet, er du velkommen til at kontakte studiekoordinator Brian Hansen på tlf. 7356 1248 eller bkh@teologi.dk

Studieteknik og opgaveskrivning

Her finder du en samling af relevante ressourcer du kan gøre brug af i forbindelse med dit studie og opgaveskrivning.

Grundlæggende litteratur

 

Informationskompetence

Det handler om at finde, udvælge, vurdere, bearbejde og formidle informationer i opgaveskrivning, hvilket du finder gode øvelser til her:

 • AU Studypedia – klik dig ind på det sted i processen du er og find kort og præcis vejledning.
 • VIKO – Veien til informasjonskompetanse (Norsk)
 • Fem Korte til inføring i det at være studerende mht. Kilder, Noter, Studielæsing, Planlægning, Research.

Litteraturlister og referencehåndtering

 • Zotero er et værktøj, der holder styr på litteraturhenvisninger og sørger for, at du altid har en opdateret litteraturliste. Find det her: www.zotero.org
 • EndNote er licensbaseret. Er du indskrevet på Teologisk Fakultet, har du adgang til EndNote … Men vi anbefaler Zotero.
 • Andre værktøjer er Reference Manager, Refworks, Library Master, Mendeley. … De tre første er licensbaseret!

 

Accordance

På adressen www.accordancebible.com finder du et godt redskab til studie af Bibelen. Kontakt Morten Hørning Jensen for yderligere information.

Studenterrådet

Studenterrådet (SR) søger at fremme den åndelige og menneskelige trivsel samt den teologiske refleksion blandt de studerende.

SR repræsenterer desuden de studerende og varetager deres interesser over for Menighedsfakultetets styrende organer og ansatte. SR afholder ud over egne møder et årligt studentermøde, hvor alle studerende har mulighed for at give deres mening til kende.

Formand for studenterrådet:

Tobias Baltzer Andersen (tvbc@teologi.dk)

Studiemiljø

På Menighedsfakultetet lægger vi vægt på at skabe et godt menneskeligt og åndeligt fællesskab.

Andagter

Her retter vi i fællesskab tankerne mod Gud. Ikke studere, men meditere. Vi synger, beder og lytter sammen med andre. Hver dag har sit særlige tema:

 • Mandag kl. 10.00:  Fællessang og liturgisk andagt i loungen
 • Tirsdag kl. 10.00:  Fællessang og liturgisk andagt i loungen
 • Tirsdag kl. 12.05:  Liturgisk bøn forud for Speakers Lounge i frokoststuen
 • Onsdag kl. 10.00:  Andagt i loungen
 • Torsdag kl. 10.00:  Fællessang og liturgisk andagt i loungen
 • Fredag kl. 12.05:   Fælles bøn i andagtsrummet 1. sal

Andagtsrummet står til fri afbenyttelse for enhver, der ønsker uforstyrret at være stille eller bede en bøn.

Mentortilbud

På Menighedsfakultetet tilbyder vi en mentorordning, hvor de studerende, der ønsker det, kan få tilknyttet en underviser eller anden ansat som mentor. Man mødes efter behov, typisk en til to gange i semestrets løb, til en fortrolig samtale om livet som studerende.

Overgangen til et akademisk studium kan opleves hård fagligt og menneskeligt. Ofte flytter man til byen fra et andet sted i landet og skal finde sig til rette med et nyt studium, ny omgangskreds, ny bolig og en ny dagligdag.

Oven i dette, kan teologistudiet rokke ved tidligere opfattelser og udfordre ens verdensbillede. I den situation kan det være godt med en at tale med.

I mentorsamtalen taler du om det, der er væsentligt for dig omkring studier og kristenliv og kommer godt videre. Faglige, tekniske, åndelige, personlige ting, som du kunne bøvle længe med selv. Alle underviserne samt fakultetsleder og landssekretær står til rådighed som mentorer og er underlagt tavshedspligt.