Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Studenterrådet

Studenterrådet (SR) søger at fremme den åndelige og menneskelige trivsel samt den teologiske refleksion blandt de studerende.

Studenterrådet

SR repræsenterer desuden de studerende og varetager deres interesser over for Menighedsfakultetets styrende organer og ansatte. SR afholder ud over egne møder et årligt studentermøde, hvor alle studerende har mulighed for at give deres mening til kende.

 

Formand for studenterrådet:

Tobias Baltzer Andersen (tvbc@teologi.dk)