Gå til indhold

Ramachandra og integreret mission

Her finder du links til bøger af Vinoth Ramachandra og andre ressourcer vedrørende integreret mission.

Ramachandra og integreret mission

Vinoth Ramachandra

Vinoth Ramachandra er født på Sri Lanka, men erhvervede sin bachelor- og ph.d.-grad som ingeniør fra University of London. Vinoth er dansk gift og har siden 1980 boet på Sri Lanka og været involveret i kristent studenterarbejde. Han er nu en del af International Fellowship of Evangelical Students’ (IFES) Senior Leadership Team som sekretær for dialog og socialt engagement. Vinoth har gennem årene arbejdet internationalt for at få kristne fra hele verden til at engagere sig i de samfund, som de lever i.

Vinoth har skrevet en række artikler og bøger, ikke mindst om missionsteologi. Han er aktivt involveret i borgerrettigheds-bevægelsen i Sri Lanka, Micah Network og A Rocha.

Læs og hør af Ramachandra

Ramachandra’s personlige blog

Bøger af Vinoth Ramachandra

What is integral Mission?” En letlæst og anerkendt introduktion til integreret mission, skrevet af Ramachandra

Myths about Pluralism.” Videooptagelse af Diana Eck og Vinoth Ramachandra i dialog på Harvard University

Integreret mission

Integreret mission (’holistisk mission’) handler om, at evangeliet og kristen mission omfatter alle aspekter af skaberværket og menneskelivet. Det har efterhånden længe været på dagsordenen i det Globale Syd og i både Kirkernes Verdensråd og Lausannebevægelsen. De danske missionsorganisationer anvender nu også i stigende grad disse begreber.

Integreret mission kommer ligeledes til udtryk ved, at diakoni er begyndt at vende tilbage fra organisationerne til de lokale kirker og menigheder. I lokal kirkelig sammenhæng er der dog stadig behov for at arbejde med, hvordan vi omstiller os til integreret mission. Særligt er fremme af social retfærdighed (politisk, økonomisk, socialt) nyt for en del af os.

Læs mere om integreret mission

Micah Declaration on Integral Mission. Et centralt dokument om integreret mission

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 2013, årg. 40, 3/4: Holistisk Mission – Teologi – Praksis. Redigeret af Andreas Østerlund Nielsen. (Bestil artiklerne på bibliotek.dk)

IntegralMission.net. Netværkets hjemmeside er fyldt med information om integreret mission

Micah Network. Et internationalt netværk, der arbejder for integreret mission

Tearfund.org. Tearfund har her samlet en række ressourcer i relation til integreret mission

Cape Town Erklæringen. Et gedigent, evangelikalt udtryk for holistisk mission