Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

Vi tilbyder

Menighedsfakultetet er til for menighedens skyld

Vi uddanner teologer

Vores vision er at uddanne engagerede præster, der både kender evangeliet, og som formår at formidle det ind i nutiden. Mottoet for vores bacheloruddannelse er: “teologi for kirkens skyld”.

Det betyder ikke, at alle teologistuderende skal være præster. Der er også brug for dygtige teologer i andre ansættelser, der omfatter forkyndelse, undervisning, mission og sjælesorg.

Over 300 teologistuderende har taget en del af deres kandidatuddannelse på Menighedsfakultetet. Cirka halvdelen arbejder som præster, langt de fleste som sognepræster, men de senere år er flere kandidater blevet ansat som valg- eller frimenighedspræster. Mange er ansatte i kirkelige organisationer som fx. Indre Mission eller Kristeligt Forbund for Studerende (KFS). Andre er beskæftiget med undervisning eller forskning eller er udsendt som missionærer eller arbejder som sognemedhjælpere.

 

Undervisningen er åben for alle

Den daglige undervisning er primært rettet mod de teologistuderende på FIUC-Aarhus, men hvert semester er der særlige foredrag eller mindre undervisningsforløb, der også er rettet mod lægfolk. Du kan finde en samlet oversigt over alle undervisnings- og foredragstilbud i vores læseplan.

 

Vi udgiver bøger

Menighedsfakultetet udgiver både forskningsbaseret faglitteratur og relevant litteratur for menigheder.

Se Menighedsfakultetets bogsalg HER

 

Lyt til foredrag derhjemme

De fleste ekstraordinære foredrag optages. Disse lydfiler kan aflyttes direkte fra hjemmesiden. Her finder du en sand guldgrube af interessante foredrag over en lang række emner, som du kan lytte til i ro og mag hjemme ved din computer. Du finder lydbiblioteket HER

UDBLIK – MF’s podcast

UDBLIK er en personlig samtale med et menneske, der har indblik i teologiens verden og som har gjort sig tanker om tro og eksistens. Vi vil fokusere på, hvilken kobling, der er mellem teologien på den ene side og det levede liv i kirke og hverdag på den anden side. Vi vil med andre ord forsøge at forvandle indblik til udblik! Du finder UDBLIK HER