Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

VII. Kirke- og dogmehistorie

A. Alment

1. Bibliografier

2. Kirkehistorie som fag

3. Håndbøger

4.

5. Artikelsamlinger

B. Kirkehistoriske kompendier og fremstillinger

1. Tekstsamlinger

2. Almene fremstillinger

3. Dogmehistoriske fremstillinger

4. Andre sider af kirkehistorien

5. Enkelte lande og områder

C. Oldtid

1. Tekster (Litteratur i denne gruppe modtaget 1992 eller før er ikke registreret i databasen)

2. Fremstillinger

3. Monografier

D. Middelalder

1. Tekster (Litteratur i denne gruppe modtaget 1992 eller før er ikke registreret i databasen)

2. Fremstillinger

3. Monografier

E. Reformation

1. Tekster (Litteratur i denne gruppe modtaget 1992 eller før er ikke registreret i databasen)

2. Fremstillinger

3. Monografier

F. Romerkirken efter reformationen

1. Tekster

2. Fremstillinger

3. Monografier

G. De evangeliske kirkers historie indtil nyere tid

1. Tekster (Litteratur i denne gruppe modtaget 1992 eller før er ikke registreret i databasen)

2. Fremstillinger

3. Monografier

a. Ortodoksi

b. Pietisme

c. Oplysning

4. Enkelte lande og områder

a. England

b. Andre lande

H. Det 19. ,20. og 21. Århundrede

1. Tekster

2. Fremstillinger

3. Enkelte lande og områder

a. England

b. Tyskland

c. Andre