Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

XVIII. Missionsvidenskab med økumeni

A. Alment

1. Bibliografier

2. Opslagsværker og håndbøger

3. Faget missionsvidenskab

4. Artikelsamlinger

5.

B. Missionshistorie og kirkerne i den 3. verden

1. Fremstillinger

a. Almene fremstillinger

b. Enkelte sider

2. Mission fra Europa

3. Mission og kirke i Mellem sten

4. Mission og kirke i Afrika

a. Afrika i almindelighed

b. Vestafrika

c. Østafrika og Madagaskar

d. Ethiopien

e. Sydafrika

f. Centralafrika

5. Mission og kirke i Asien

a. Asien i almindelighed

b. Indien

c. Kina

d. Bangla Desh, tidligere Santalistan

e. Øvrige

6. Amerika

7. Australien

C. Nordisk missionshistorie

1. Almen missionshistorie

2. Det danske missionsselskab

3. Santalmissionen

4. Sudanmissionen

5. Østerlandsmissionen

6. Israelsmissionen/Ordet og Israel

7.

8.

9. Øvrige selskaber

10. Mission og kirke på Grønland. Hans Egede

11. Andre

12. Norsk mission

13. Svensk mission

14. Anden nordisk mission

D. Missionskundskab og missionsteologi

1. Fremstillinger

2. Missionens grundlag og mål. Bibelsk motivering

3. Kristendom og religionerne

a. Alment

b. Islam

c. Andre

(Ang. jødedommen se V H)

4. Evangelisation og kirkevækst

5. Mission og kirke

6. Mission og kultur

7. Missionærrollen

8. Mission, udvikling og politik

9. Andre emner

E. De Økumeniske bevægelsers historie og teologi

1. Tekster ved konferencer

a. Life and Work, Faith and Order, Church an Society

b. KV-generalforsamlinger

c. IMRI fra 1961 CWME

d. Regionale konferencer

e. Andre

2. Tekster fra studieprogrammer og bi- og multilaterale samtaler

a. Raceprogrammet

b. Dialogprogrammet

c. Andre

3. Fremstillinger

4. Monografier

F. Konfessionelle organisationer og forbindelser

1. Det lutherske verdensforbund (LWF)

a. Tekster

b. Afhandlinger

2. Andre konfessioner

G. Evangelikale