Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

VI. Ny Testamente

A. Alment

1. Bibliografier

2. Metodespørgsmål og hermeneutik

3. Forskningshistorie

4. Filologiske afhandlinger. Sprogbrug

5. Artikelsamlinger

B. Tekster (Litteratur i gruppe VI B1-8 modtaget 1992 eller før er ikke registreret i databasen)

1. Græske

2. Latinske

3. Syriske

4. Koptiske

5. Andre antikke oversættelser

6.

7. Danske

8. Andre moderne sprog

C. Teksthistorie og tekstkritik

D. Tidshistorie

1. Fremstillinger

2. Monografier

E. Indledning

1. Fremstillinger

2. Monografier

F. Kommentarer (Litteratur i gruppe VI F1 og VI F2a-e modtaget 1992 eller før er kun delvist registreret i databasen)

1. Kommentarserier

2. Enkeltkommentarer

a. De synoptiske evangelier

b. Johannesevangeliet

c. Apostlenes Gerninger

d. De paulinske skrifter

e. Øvrige

3. Behandling af skriftdele

a. De synoptiske evangelier

b. Johannesevangeliet

c. De paulinske skrifter

d. Øvrige

H. Urkristendommens historie og teologi

1. Fremstillinger

2. Jesus (evangelierne)

a. Fremstillinger

b. Monografier

3. Paulus

a. Fremstillinger

b. Monografier

4. Teologiske enkeltemner

a. Kristologi

b. Pneumatologi

c. Forholdet GT/NT. Frelseshistorie. Loven

d. Soteriologi: Guds rige. Frelse og dom

e. Gudstjeneste. Dåb og nadver. Kirken

f. Etik. Parænese og helliggørelse

g. Eskatologi

h. Andre emner

I. NT-apokryferne (Litteratur i gruppe VI I1-2 modtaget 1992 eller før er ikke registreret i databasen)

1. Tekster

2. Afhandlinger