Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

XIII. Religionsfilosofi/filosofi

A. Alment

1. Bibliografier

2. Opslagsværker og håndbøger

3. Filosofiske grundlagsspørgsmål

4. Artikelsamlinger

B. Historiske fremstillinger

C. Religionsfilosofiske fremstillinger

D. Religionsfilosofiske emner

1. Gudsbegrebet incl. theodice

2. Antropologi

3. Forholdet tro/viden. Erkendelses- og videnskabsteori

4. Teologi og naturvidenskab

5. Kristen tro og livsanskuelser. Apologetik

6. Sproget

7. Historiefilosofi

E. Filosoffer og filosofiske retninger

1. Søren Kierkegaard

a. Tekster (Litteratur i denne gruppe modtaget 1992 eller før er ikke registreret i databasen)

b. Afhandlinger

2. Karl Marx og marxismen

a. Tekster (Litteratur i denne gruppe modtaget 1992 eller før er ikke registreret i databasen)

b. Afhandlinger

3. Eksistentialismen

a. Tekster

b. Afhandlinger

4.

 

5. Andre personer

a. Tekster

b. Afhandlinger

6. Andre retninger

a. Tekster

b. Afhandlinger