Gå til indhold

Værd at gå på Statsbiblioteket efter

Tidsskrifter og Databaser. Studerende ved Aarhus Universitet har fjernadgang med brugernavn og password til disse, heriblandt følgende kilder. Andre må finde en computer på Statsbiblioteket.

J-STORs fuldteksttidsskrifter, er der adgang til gratis søgning i og udprintning af på Statsbiblioteket. J-STOR dækker humaniora og samfundsvidenskab (database).

Luther Gesammelte schriften, Weimar Ausgabe (database)

Web of Science

Såkaldt citationsindeks, som bl.a. indeholder Art & Humanities Citation Index, hvor man fx. kan søge i noterne, hvis man vil ‘søge fremad’ og fx. se, hvem der i eftertiden har citeret den person, man arbejder med (database).

Ingenta

Tværfaglig database over løbende artikelinformation. Indeholder oplysninger om over 24 mil. artikler. Der er også mulighed for pay per view, dvs. betaling for at få adgang til en enkelt artikel. De tidsskrifter, vi selv abonnerer på, har vi også fuldtekstadgang til fra computere på MF’s netværk. Du kan altid se abstracts.

—————

Philosopher’s Index dækker amerikansk litteratur fra 1940 og fra 1967 også litteratur uden for Amerika.

Patrologia Latina