Gå til indhold

Kandidatoversigt

Kandidater til valget til MF's repræsentantskab, april 2020

Her kan du se mere om det aktuelle valg til MFs repræsentantskab. Repræsentantskabet består af 35 medlemmer, der mødes på det årlige repræsentantskabsmøde i september. Det er vores opgave at vælge MFs bestyrelse, og vi godkender det årlige regnskab og budget. På repræsentantskabsmødet har vi mulighed for at snakke med om fremtidsmål og aktuelle problemstillinger for MF. Men nu gælder det valget til repræsentantskabet. Alle stemmeberettigede medlemmer af MF kan deltage, og jeg vil som formand for repræsentantskabet opfordre alle til at afgive deres stemme ved at sætte kryds ud for 8 af de opstillede kandidater. Valgperioden udløber nemlig for 7 medlemmers vedkommende. Og desuden skal der vælges 1 person ind på en tom plads for ét år.

Ved stemmeafgivelsen vil jeg opfordre til at tilgodese MFs behov for et bredt bagland. Vi har i MFs bagland et fælles ønske om troskab mod Bibelen og den evangelisk-lutherske tro. Men inden for dette fælles ønske rummer baglandet alligevel en bredde, som skal kunne genkendes i repræsentantskabet. Det vil jeg opfordre jer til at tænke med i forbindelse med afstemningen.

Den nødvendige bredde handler dernæst også om geografisk spredning, så der er repræsentation fra hele Danmark. Der er også brug for både kvinder og mænd i repræsentantskabet. Endeligt vil jeg pege på behovet for en aldersmæssig variation i repræsentantskabet.

Du kan læse mere om kandidaterne ved at klikke på ‘Læs mere‘ udfor den enkelte kandidat. Se det nuværende repræsentantskab her.

De bedste hilsener

Kurt Kristensen,
Brøndby Strand,
Formand for repræsentantskabet

Genopstillet:

Christian Mølgaard
64 år. Medlem af repræsentantskabet siden 2015

Krista Rosenlund Bellows
60 år. Medlem af repræsentantskabet siden 2010.

Maria Møller Knudsen
49 år. Medlem af repræsentantskabet siden 2015.

Indlæs flere

Nyopstillet:

Anette Kørner Lomborg
47 år. Nyopstillet til repræsentantskabet.

Anne Mie Arndt Skak Johanson
52 år. Nyopstillet til repræsentantskabet.

Jan Holm Mortensen
56 år. Nyopstillet til repræsentantskabet.

Leif Kristiansen
66 år. Nyopstillet til repræsentantskabet.

Maria Legarth
46 år. Nyopstillet til repræsentantskabet.

Søren Aalbæk Rønn
30 år. Nyopstillet til repræsentantskabet.

Indlæs flere