Gå til indhold

Kandidatoversigt

Kandidater til valget til MF's repræsentantskab, april 2019

Her kan du se mere om det aktuelle valg til MFs repræsentantskab. Repræsentantskabet består af 35 medlemmer, der mødes på det årlige repræsentantskabsmøde i september. Det er vores opgave at vælge MFs bestyrelse, og vi godkender det årlige regnskab og budget. På repræsentantskabsmødet har vi mulighed for at snakke med om fremtidsmål og aktuelle problemstillinger for MF. Men nu gælder det valget til repræsentantskabet. Alle stemmeberettigede medlemmer af MF kan deltage, og jeg vil som formand for repræsentantskabet opfordre alle til at afgive deres stemme ved at sætte kryds ud for 9 af de opstillede kandidater. Valgperioden udløber for 7 medlemmers vedkommende, og desuden skal der af andre grunde vælges ind på 2 øvrige pladser.

Ved stemmeafgivelsen vil jeg opfordre til at tilgodese MFs behov for et bredt bagland. Vi har i MFs bagland et fælles ønske om troskab mod Bibelen og den evangelisk-lutherske tro. Men inden for dette fælles ønske rummer baglandet alligevel en bredde, som skal kunne genkendes i repræsentantskabet. Det vil jeg opfordre jer til at tænke med i forbindelse med afstemningen.

Den nødvendige bredde handler dernæst også om geografisk spredning, så der er repræsentation fra hele Danmark og Færøerne. Der er også brug for både kvinder og mænd i repræsentantskabet, og her er det for mig tydeligt, at vi har behov for at stemme flere kvinder ind. Endeligt vil jeg pege på behovet for en aldersmæssig variation i repræsentantskabet.

Du kan læse mere om kandidaterne ved at klikke på ‘Læs mere‘ udfor den enkelte kandidat.

De bedste hilsener

Kurt Kristensen,
Brøndby Strand,
Formand for repræsentantskabet

Genopstillet:

Birger Skoven
62 år. Medlem af repræsentantskabet siden 1995.

Bjarne Hougaard
60 år. Medlem af repræsentantskabet siden 2014.

Peder Ø. Andreasen
63 år. Medlem af repræsentantskabet siden 2014.

Indlæs flere

Nyopstillet:

Anne Mie Arndt Skak Johanson
52 år. Nyopstillet.

Bergur D. Joensen
52 år. Nyopstillet.

Birgitte Brinkmann Thomasen
48 år. Nyopstillet.

Elisabeth Øgendahl Geneser Nissen
35 år. Nyopstillet.

Hanne Rasmussen
57 år. Nyopstillet.

Hans-Christian Vindum Pettersson
30 år. Nyopstillet.

Helga Dalgaard
59 år. Nyopstillet.

Jane Baumgartner-Nielsen
44 år. Nyopstillet.

Karen Nygaard Jensen
46 år. Nyopstillet.

Kristin Enevoldsen
48 år. Nyopstillet.

Laila Damm
37 år. Nyopstillet.

Tove Søgaard
59 år. Nyopstillet.

Indlæs flere