Anja Smedstrup Christensen

Anja Smedstrup Christensen

Faglige interesser

Min faglige interesse er gammeltestamentlig religion i dens kulturelle og historiske kontekst med særlig fokus på de gammeltestamentlige ritualer og den gammeltestamentlige kult. I mit aktuelle ph.d.-projekt undersøger jeg den rituelle funktion af blod i udvalgte gammeltestamentlige ritualer set i lyset af det komparative materiale fra Nærorienten.

Igangværende ph.d.-projekt

“The Efficacy of Blood: A Ritualistic Analysis of the Function of Blood in Selected Hebrew Bible Texts”

Curriculum Vitae