Jeppe Bach Nikolajsen

Jeppe Bach Nikolajsen

 

Født den 1. juli 1978 i Aarhus, opvækst i Jerusalem. Gift med læge Maria Christensen den 16. juli 2016. Far til Hannah den 3. juni 2017 og Samuel den 6. juni 2019. Bosat i Risskov.

Uddannelser: Ph.d.-grad i teologi ved Det Teologiske Menighetsfakultet i Oslo (2010), kandidatgrad i teologi ved Aarhus Universitet (2007), bachelorgrad i teologi ved Aarhus Universitet (2004) og sidefagsstudier i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet (2004).

Studieophold: Friedrich-Alexander-Universität i Erlangen-Nürnberg (seks måneder i 2018), Fuller Theological Seminary i Los Angeles (fire måneder i 2012), Boston University i Boston (fem uger i 2011), Luther Seminary i Sct. Pauls (seks måneder i 2009-10), Ecumenical Institute of Bossey i Genève (fire uger i 2009) og Fuller Theological Seminary i Los Angeles (seks måneder i 2006).

Ansættelser: Professor ved MF vitenskapelig høyskole i Oslo på 50% (2023-) og Professor ved Menighedsfakultetet i Aarhus på 50% (2023-), førsteamanuensis ved MF vitenskapelig høyskole i Oslo på 50% (2022-23) og lektor ved Menighedsfakultetet i Aarhus på 50% (2022-23), førsteamanuensis ved MF vitenskapelig høyskole i Oslo (2019-2022), institutleder ved Egede Instituttet (2019-20), lektor og studie- og forskningsleder ved Menighedsfakultetet i Aarhus (2018-19), lektor og forskningsleder ved Menighedsfakultetet i Aarhus (2015-18), timelærer ved VIA University College i Aarhus (2014-17), tilknyttet professor ved Menighedsfakultetet i Oslo (2013-19), adjunkt ved Menighedsfakultetet i Aarhus (2010-14), stipendiat ved Menighedsfakultetet (2007-10), forskningsassistent ved Aarhus Universitet (2007).

Netværk: Leder af den nordiske forskningsgruppe Lutheran Theology in Contemporary Perspective (2022-), bedømmer ved Nationalt Forskningscenter i Polen (2022), medlem af ledergruppen for det nordiske forskningsnetværk Resonans (2019-), medlem af Udenrigsministeriets kontaktforum for religionsfrihed (2018-), medlem af Theological Commission i regi af European Evangelical Alliance (2016-), medlem af The Executive Committee i Fellowship for European Evangelical Theologians (2016-2020), medlem af Selskab for Kirkeret (2016-), medlem af Netværk for Filosofi, Teologi og Politik (2013-18), medlem af Dansk Universitetspædagogisk Netværk (2013-), medlem af Society of Christian Ethics (2013-), medlem af International Association for Mission Studies (2011-), formand for styregruppen for Netværk for Teologisk Uddannelse i Norden (2010-13), medlem af American Academy of Religion (2009-) og medlem af Dansk Missionsråds Studieudvalg (2008-23).

Redaktionsarbejde: Redaktør af Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke (2022-), medlem af redaktionsrådet for Teologisk Tidsskrift (2021-), redaktør af Norwegian Journal of Missiology (2019-), medlem af redaktionen for European Journal of Theology (2016-20), fagfællebedømmer for Norwegian Journal of Missiology, Studia Theologica: Nordic Journal of Theology, Mission Studies, International Journal of Public Theology, Modern Theology, Theofilos: Nordic Journal for Theology and Culture, Teologisk Tidsskrift, Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke og desuden Teologisk Tidsskrift (2014-), medlem af Foreningen af Danske Videnskabsredaktører (2012-18), medlem af redaktionsudvalget for og fagredaktør ved forlaget Kolon (2012-18), ansvarshavende redaktør for Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke (2008-18) og ansvarshavende redaktør for studentertidsskriftet Ichthys (2003-08).

Publikationer: Har blandt andet udgivet to artikler i Teologisk Tidsskrift (2022), en artikel i Studia Theologica: Nordic Journal of Theology (2021), en artikel i Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie (2020), to artikler i European Journal of Theology (2014 og 2018), tre artikler i International Journal of Public Theology (2014, 2020 og 2021), en artikel i Missiology: An International Review (2013), en artikel i International Review of Mission (2013), en artikel i Exchange: Journal for Missiological and Ecumenical Research (2012), en artikel i Swedish Missiological Themes (2012), to artikler i Norwegian Journal of Missiology (2009 og 2019), to artikler i Ny Mission (2009 og 2019), en artikel i Præsteforeningens Blad (2017), en artikel i Kritisk Forum for Praktisk Teologi (2017), to artikler i Dansk Teologisk Tidsskrift (2016), fem artikler i Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke (2013, 2015, 2016 og 2022), fire antologiartikler (2012, 2015 og 2017), fire antologier på forlaget Kolon (2012, 2015 og 2017), en lærebog på det norske forlag Cappelen Damm Akademisk (2022) og en monografi på det amerikanske forlag Pickwick (2015).

Undervisningserfaring: Har undervist i akademisk skrivning, metode inden for systematisk teologi, filosofihistorie, religionsfilosofi, hermeneutik, etik, ekklesiologi, økumeni, diakoni, multikulturalisme, religionspluralisme, global kristendom og missionsteologi. Har undervist på dansk og engelsk. Har undervist på bachelor- og kandidatniveau. Har gennemgået pædagogikum både i Danmark og Norge.

Vejledningserfaring: Har vejledt på treogtyve projekter: Syv bachelorprojekter, femten kandidatprojekter og to phd-projekter. Derudover har jeg hjulpet med at udvikle seks phd-ansøgninger, hvoraf fire har ført til optagelse på et phd-program i Skandinavien.

Medier: Har givet interview til Deadline på DR2, Religionsrapporten på P1, TV Midtvest, Silkeborg Regionale TV, P4 Østjylland, Berlingske, Kristeligt Dagblad, Herning Folkeblad, Aarhus Stiftsmagasin, Indre Missions Tidende, Tro og Mission, Udfordringen, folkekirkeinfo.dk, kirkenioestjylland.dk, aarhusstift.dk, Vårt Land (norsk), Dagen (norsk), Lys og Liv (norsk), Utsyn (norsk) med flere.

ORCID: 0000-0001-9493-9737.

Academia

Publications

CV